.

Jak wybrać dobrą hodowlę kotów?

czyli jak nie kupić "kota w worku”

Nie kupuj kota byle gdzie - Ty też nie jesteś byle kim. 

 Starannie wybrana hodowla kotów, z której odbierzemy naszego małego przyjaciela, to czasem pomijany aspekt zakupu kota. Często decyduje tylko cena. Na co zwrócić zatem uwagę przy wyborze hodowli z której zamierzamy pozyskać kotka?  Przede wszystkim sprawdźmy czy kot nie jest wydawany za wcześnie. Ważne jest aby kocięta zostały z matką minimum do 12-tego tygodnia życia. Hodowca nie powinien zgadzać się na wcześniejszy odbiór kociąt. Kolejną sprawą jest to, że Hodowca nie powinien mieć nic do ukrycia, jeśli to możliwe, odwiedźmy zatem hodowcę jeszcze przed odebraniem kociaka. Sprawdźmy w jakich warunkach trzymane są koty. Sprawdź też czy hodowla jest legalna (zarejestrowana w związku międzynarodowym). Kupując koty z hodowli zarejestrowanych organizacjach takich jak FPL, która działająca pod poatronatem największej światowej federacji felinologicznej FIFE, czy innych organizacji światowych jak WCF, CFA, TICA  - masz gwarancję czystości rasy, co za tym idzie rzetelności danych rodziców i dalszych przodków.

na co zwrócić uwagę wybierając hodowlę kotów

Zdobądź informacje o tej konkretnej hodowli, znajdź jej stronę internetową, profil np. na Facebooku -  zapoznaj się z działaniami jakie prowadzi  i opiniami o niej. Przez profil FB hodowli możemy dotrzeć do osób, które wcześniej odebrały z niej  kociaka – często zamieszczają oni tam posty ze zdjęciami swoich dorosłych „futerek”- można zatem zapytać czy polecają danego hodowcę.

Atutem dobrej hodowli jest uczestniczenie i prezentowanie jej kotów na międzynarodowych wystawach. Poddawanie swoich kotów ocenie sędziowskiej to znak, że hodowca dba o standard rasy i na bieżąco ją weryfikuje, Wystawy to też okazja do wymiany doświadczeń z innymi hodowcami, a seminaria odbywające się przy okazji wystaw, to źródło cennej fachowej wiedzy o kotach, którą hodowca moze podzielić się z nowymi właścicielami kociąt.

o co pytać sprawdzając hodowlę?

Podczas kontaktu z hodowcą zadawaj jak najwięcej pytań aby rozwiać wszystkie wątpliwości. 

Dowiedz się w jakim wieku wydawane są kocięta. Absolutne minimum przebywania kota w hodowli to 12 tygodni. Wiek, w którym można oddzielić kocię od reszty miotu powinien być wyznaczony na podstawie jego emocjonalnej dojrzałości kociaka, a nie, jak to wydaje, na podstawie zdolności kociaka do samodzielnego pobierania pokarmu, ktora przypada na około 6-8 tygodzień życia. 

Zbyt szybkkie oddzieleniekota od matki powoduje wiele problemów behawioralnych, takich jak nadmierna lękliwość,  łaknienie pica, zachowania agresywne, wynikające z braku umiejętności radzenia sobie ze stresem. Od strony emocjonalnej, okres socjalizacji przypadający  od 8 do 14 tygodnia zycia, to czas intensywnych zabaw z innymi kociętami, poznawanie swoich możliwości, doświadczanie co to ból zadany nawet podczas zabawy, to uczenie się komunikacji między kotami i zasad współżycia także z ludźmi. To czas nauki, w której kot uświadamia sobie, że on też potrafi zadać ból. Żatem  kocięta powinny pozostać w w hodowli razem ze swoją grupą, przynajmniej do ukończenia 14 tygodnia życia, najlepiej zaś do 16. Oddzielenie  kociaka przed dziesiątym tygodniem życia, to nie tylko pozbawienie go kontaktu z matką czy z innymi kociętami i wynikające z tego kłopoty behawioralne. Niemożliwe jest bowiem  przeprowadzenie, w tak krótkim czasie wszystkich wymaganych szczepień. Kociak powinien przyjąć pierwsze szczepienie w 8 tygodniu,a  następne w 12 tygodniu. Jednorazowe zaszczepienie nie daje kociakowi żadnej odporności - tym bardziej przy zmianie środowiska życia na nowy dom.

Zapytaj o sterylizację kota. Kociak wychodzący z hodowli powinien być już po tym zabiegu. Odpowiedzialny hodowca bierze ewentualne ryzyko tego zabiegu i ewentualnych powikłań na siebie. Więcej o samym zabiegu piszemy w oddzielnym artykule o opiece weterynaryjnej tutaj

Jeśli odwiedzisz hodowcę przed zakupem kociaka, to rozejrzyj się po hodowli i oceń warunki, w jakich zwierzęta żyją oraz to, czy w hodowli nie jest za dużo miotów w jednym czasie. Zapytaj o wcześniejsze mioty mamy Twojego kociaka. Rozeznaj gdzie przebywają małe koty, czy nmają kontakt z ludźmi, gdzie i czym się bawią, oceń ile czasu poświęca hodowca swoim kotom - to widać po tym jak one na niego reagują czy są skore do zabawy.

Jeśli hodowca ma coś do ukrycia, proponuje np. dowiezienie kota do Twojego domu, lub przekazanie go gdzieś poza hodowlą, czy też przynosi Ci zwierzaka przed swój dom, powinno wzbudzić to Twoją czujność.  Dobrze jest spytać  hodowcę o indywidualne cechy danego  kociaka. Dobry hodowca zna swoje koty, poświęca im odpowiednio dużo czasu i uwagi, to wystarczy aby móc o każdym coś powiedzieć. Pod tym względem małe, domowe hodowle mają przewagę nad hodowlami z dużą ilością kotów, gdzie hodowca nie jest w stanie poświęcić wszystkim małym kotom odpowiedniej ilości czasu na socjalizację.

 Kociaki  w czasie wizyty nie powinny być przepłoszone - chować się pod meblami i unikać kontaktu z ich własnym hodowcą. Dobrze zsocjalizowane kocięta nie boją się obcych, w ich obecności zachowują pogodę ducha i chęć do zabawy. Jeśli w Twoim domu są dzieci warto zakupić kociaka z domu gdzie również kocięta  miały z nimi kontakt, uczestniczenie dzieci w socjalizacji kota, pozwala przygotować je na obcowanie z ruchliwym, czasem  głośnym małym człowieczkiem w nowym domu.

umowa kupna kota

   Poproś hodowcę także o wzór umowy kupna kociaka, zapoznaj się z jej zapisami jeszcze przed odebraniem malucha. Umożliwi Wam to przygotowanie ewentualnych pytań bądź poprawek. W umowie powinny się znaleźć wszystkie deklaracje dotyczące zdrowia kota, prawo do oceny weterynaryjnej przed zakupem, deklaracja pokrycia kosztów leczenia kota jeśli choroba wystąpi  w ciągu kilku dni po odbiorze kota, czyli wszystkie te zapisy, które dają Ci większą pewność odbioru zdrowego kota.

rodowód kota

   Rodowód jest dokumentem określającym pochodzenie kota, stwierdzającym jego rasowość. Otrzymuje go każdy kociak z zarejestrowany w Związku Hodowców, którego rodzice posiadali tzw. "uprawnienia hodowlane". Zapisane jest w nim imię kota wraz z nazwą hodowli, data urodzenia, umaszczenie oraz imiona i przydomki jego rodziców i dalszych przodków. Na dokumencie musi być także nazwisko i adres hodowcy. Rodowód musi być wydany kupującemu wraz z kociakiem w momencie zakupu. Dokument rodowodowy jest przede wszystkim gwarancją, że zwierzę pochodzi z legalnej, kontrolowanej przez Związek hodowli, która podlega licznym przepisom i obostrzeniom, co gwarantuje, że uzyskiwane z niej potomstwo będzie posiadało wszelkie cechy danej rasy.

   Strzeżmy się ofert typu: "rasowy bez rodowodu", "po rodowodowych rodzicach ale bez papierów" itp. Zwierzę rasowe bez rodowodu po prostu nie istnieje – nie mamy bowiem gwarancji, że osobnik, który z wyglądu przypomina zwierzę rasowe ma wszystkie cechy określone w standardzie danej rasy. Kotek bez rodowodu jest zazwyczaj mieszańcem, z którego nie wiadomo co wyrośnie. Jest też obawa, że kociak pochodzi z pseudohodowli, gdzie kotki mają częste mioty, bez szansy na zregenerowanie organizmu po ciąży, i często zwierzęta są krzyżowane bez kontroli,  co może prowadzić do wad genetycznych potomstwa. Jeżeli chcemy zatem mieć kota o określonym wyglądzie i charakterze, zawsze poszukujmy go w dobrych hodowlach które nie mają nic do ukrycia i żądajmy rodowodu. tak powinien wyglądać rodowód wydany przez FPL.

Reasumując :

Zanim wybierzesz hodowlę rozważ poniższe wskazówki:

 • upewnij się, że hodowla jest zarejestrowana w związku hodowców w którym przestrzega się regulaminu hodowlanego – badań, profilaktyki weterynaryjnej, ilości miotów, szczepień, terminu wydania kociąt
 • sprawdź autentyczność rodowodu i czy jest on uznawany na całym świecie przez inne największe organizacje hodowców (logo FIFE, WCF, CFA, TICA)
 • dobra hodowla uczestniczy co jakiś czas w międzynarodowych wystawach kotów i poddaje swoje koty ocenie sędziowskiej - sukcesy wystawowe to poza prestiżem znak, że hodowla trzyma dobry kierunek standardu danej rasy. 
 • upewnij się czy koty są sterylizowane lub kastrowane jeszcze w hodowli nie zgadzaj się na propozycję zbyś te zabiegi były wykonane już na Twoją odpowiedzialność. 
 • sprawdż czy kociak będzie dwukrotnie odrobaczony i dwukrotnie zaszczepiony oraz zachipowany, nie bierz przezprowadzenia tych czynności "na siebie"
 • zastanów się, czy możliwość dostawy kociaka do Twojego domu, to nie chęć ukrycia warunków jakie panują w hodowli.
 • zapytaj lekarza weterynarii, prosząc o poradę, na co należy zwrócić uwagę przy zakupie kociaka
 • zwróć uwagę na warunki bytowe kotów w hodowli, czy twoim zdaniem zwierzęta w niej przebywające są szczęśliwe, ufne, zadbane
 • zapytaj, czy kociak otrzyma wyprawkę i wskazówki żywienia - to ułatwienie aklimatyzacji w nowym domu
 • upewnij się czy hodowca pozostanie z Tobą w kontakcie po zakupie, to ważne aby mieć możliwość wsparcia i porady w razie pytań czy wątpliwości.
 • przejrzyj stronę internetową hodowli i jej profil na FB, ona jest pierwszą wizytówką, z którą masz kontakt
 • poproś o udostępnienie umowy przed zakupem kotka, nie kupuj bez umowy!